Vi ska inte behöva gena i kurvorna, jobba snabbare eller hoppa över semestern för att ställa upp. Det leder bara till stress och ohälsa. Vi vill lösa vårdens kompetensförsörjning på ett långsiktigt och hållbart sätt genom hälsosamma arbetstider, attraktiv lön och specialistutbildning som en del av anställningen.

Låt rätt lösning
bli vardag istället

1

Hälsosamma arbetstider

Vila och återhämtning mellan arbetspassen kan inte vara något förhandlingsbart. Det är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb och garantera patientsäkerheten. Vår lösning är att tiden för återhämtning också ingår i nattarbetstiden, oavsett arbetsgivare eller arbetsplats. Precis som att tid för rast, reflektion och egen yrkesmässig utveckling behöver ingå i all arbetstid, dag som natt.

Mer om arbetstider »

2

Attraktiv lön

Vi barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har avgörande roller i vårdkedjan och ska värderas därefter. Lönen måste motsvara vår insats efter utbildning, kompetens och specifik yrkeskunskap. Därför behöver vi en bättre löneutveckling, tydlig lönekarriär och större lönespridning. Först då kommer tillräckligt många att vilja arbeta inom våra yrken för att täcka behoven och garantera en god och säker vård för alla.

Mer om lön »

3

Specialistutbildning

Specialistutbildade sjuksköterskor är en förutsättning för en god och säker vård. De behövs också för att handleda studenter som ska bli våra framtida kollegor. I dag råder det brist på specialistutbildade sjuksköterskor och det är svårt att rekrytera nya. Vår lösning är att införa Akademisk specialisttjänstgöring (AST), en specialistutbildning för sjuksköterskor inom ramen för anställning i hela landet. Vi arbetar också för att Akademisk specialisttjänstgöring ska gälla även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Mer om AST »

Vårdförbundet är ett yrkesförbund. Vi utvecklar yrke, vård och villkor. Vi är 114 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar för en personcentrerad säker vård och ett hållbart yrkesliv.